TOC

This article has been localized into Catalan by the community.

Controls bàsics:

El control PasswordBox

Per a editar text normal, podem utilitzar un TextBox. Però, què hi ha de l'edició de contrasenyes? Busquem la mateixa funcionalitat bàsica, encara que per a les contrasenyes, desitgem amagar els caràcters ingressats per a protegir la nostra contrasenya de qualsevol metiche que ens estigui observant sobre l'espatlla. Per a aquest propòsit, WPF ens proveeix el control de PasswordBox , que resulta tan fàcil d'usar com un TextBox. Il·lustrem-ho amb el següent exemple:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.PasswordBoxSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="PasswordBoxSample" Height="160" Width="300">
  <StackPanel Margin="10">
    <Label>Text:</Label>
    <TextBox />
    <Label>Password:</Label>
    <PasswordBox />
  </StackPanel>
</Window>

A la imatge, hem introduït el mateix text en totes dues caixes de text. No obstant això, en la caixa per a la contrasenya, els caràcters que hem ingressat han estat reemplaçats amb punts. De fet, podem controlar que caràcter apareixerà en lloc del que ingressem, utilitzant la propietat PasswordChar:

<PasswordBox PasswordChar="X" />

En aquest cas, una “X” apareixerà en lloc dels punts vists anteriorment. A més, si desitgem controlar la longitud de la contrasenya, podem utilitzar la propietat de MaxLength, com segueix:

<PasswordBox MaxLength="6" />

En el següent exemple, hem utilitzat totes dues propietats:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.PasswordBoxSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="PasswordBoxSample" Height="160" Width="300">
  <StackPanel Margin="10">
    <Label>Text:</Label>
    <TextBox />
    <Label>Password:</Label>
    <PasswordBox MaxLength="6" PasswordChar="X" />
  </StackPanel>
</Window>

Observi com els caràcters ara són reemplaçats per 'X' i només es permet l'ingrés de 6 caràcters en la caixa de text.

PasswordBox i enllaçat

Quan necessitis obtenir el password de la PasswordBox, pots usar la propietat Password des del Code-behind. De totes maneres, per raons de seguretat, la propietat Password no està implementada com una propietat de dependència, la qual cosa significa que no podràs enllaçar-la.

Això pot o no ser important per a tu, com ja es va dir, pots llegir el password del Code-behind, però per a les implementacions MVVM o si simplement t'encanta enllaçar dades, s'ha implementat una solució. Pots llegir molt més sobre això a : http://blog.functionalfun.net/2008/06/wpf-passwordbox-and-data-binding.html


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!