TOC

This article has been localized into Turkish by the community.

Kontrol Kavramları:

Kontrol ToolTip'leri

Tooltip, infotip veya hint - değişik isimler ama konsept hep aynı : Belirli bir kontrol ya da link hakkında üzerine mouse getirilince extra bilgi vermek. WPF bunu hemen tüm WPF kontrollerinin türetildiği FrameworkElement sınıfının ToolTip özelliği ile açıkça destekler.

Bir kontrol için tooltip belirlemek aşağıdaki ilk basit örnekte gördüğünüz kadar kolay :

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.ToolTipsSimpleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolTipsSimpleSample" Height="150" Width="400">
  <Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

    <Button ToolTip="Click here and something will happen!">Click here!</Button>

  </Grid>
</Window>

Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, mouse kontrol üzerine getirilince verilen yazıyı bir kutucuk içinde gösteriyor. Bu çoğu UI framework'un yaptığıdır - sadece bir yazı göstermek, hepsi bu kadar.

Bununla beraber WPF'de ToolTip özelliği gerçekte bir string tipi değil nesne tipidir, yani bu özelliğe ne istersek koyabiliriz. Bu bize daha içerikli ve yardımcı tooltip'leri kullanıcıya sunmak için güzel fırsatlar verir. Örneğin aşağıdaki örneği ilki ile karşılaştırın :

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.ToolTipsAdvancedSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolTipsAdvancedSample" Height="200" Width="400" UseLayoutRounding="True">
  <DockPanel>
    <ToolBar DockPanel.Dock="Top">
      <Button ToolTip="Create a new file">
        <Button.Content>
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/page_white.png" Width="16" Height="16" />
        </Button.Content>
      </Button>
      <Button>
        <Button.Content>
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/folder.png" Width="16" Height="16" />
        </Button.Content>
        <Button.ToolTip>
          <StackPanel>
            <TextBlock FontWeight="Bold" FontSize="14" Margin="0,0,0,5">Open file</TextBlock>
            <TextBlock>
            Search your computer or local network
            <LineBreak />
            for a file and open it for editing.
            </TextBlock>
            <Border BorderBrush="Silver" BorderThickness="0,1,0,0" Margin="0,8" />
            <WrapPanel>
              <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/help.png" Margin="0,0,5,0" />
              <TextBlock FontStyle="Italic">Press F1 for more help</TextBlock>
            </WrapPanel>
          </StackPanel>
        </Button.ToolTip>
      </Button>
    </ToolBar>

    <TextBox>
      Editor area...
    </TextBox>
  </DockPanel>
</Window>

Dikkat ederseniz ilk buton için ToolTip olarak düz bir yazı kullanıldı ve ikinci buton için daha gelişmiş bir yapı kullanıldı, kontrol root'da bir panel kullandık ve istediğimiz kadar kontrol ekleme özgürlüğü kazandık. Sonuç oldukça güzel oldu, bir başlık, bir açıklama yazısı ve F1 basarak yardım alabileceğinizi belirten ve yardım ikonu olan bir bilgi.

Gelişmiş seçenekler

ToolTipService sınıfı tooltip davranışınızı etkileyecek ilginç özelliklere sahip. Bunları direk olarak tooltip sahibi kontrole ayarlayabilirsiniz, örneğin buada ShowDuration özelliğini kullanarak tooltip süresini uzatıyoruz (5000 milisaniye ya da 5 saniye olarak ayarladık) :

<Button ToolTip="Create a new file" ToolTipService.ShowDuration="5000" Content="Open" />

Ayrıca HasDropShadow özelliğini kullanarak popup'ta gölge olmasını ayarlayabilirsiniz, ya da disabled kotroller için tooltip gösterilmesini ShowOnDisabled özelliği ile ayarlarsınız. Birçok diğer enteresan özellikler var, tam bir listesi için şu dökümana bakabilirsiniz : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.tooltipservice.aspx

Sonuç

ToolTip'ler kullanıcıya büyük yardımlarda bulunabilirler ve WPF'de hem kullanımları kolay hem de oldukça esnek yapıdalar. ToolTip içeriğini istediğiniz gibi düzenleme esnekliği ile ToolTipService özelliklerini birleştirip kullanarak uygulamanıza çok daha kullanıcı dostu yardımlar ekleyebilirsiniz.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!