TOC

This article is currently in the process of being translated into Turkish (~94% done).

The ListView control:

Introduction to the ListView control

ListView, veri listesini göstermek için Windows uygulamalarında sıkça kullanılan bir kontrol elemanıdır. Bunun en büyük örneği her bir dosyanın ismi ile görülebildiği ve eğer istenirse boyut bilgisini içeren sütunlar, son değiştirilme tarihi ve benzeri özelliklerin olduğu Windows Explorer'daki dosya listesidir.

ListView in WPF vs. WinForms

Eğer daha önce WinForms ile çalıştıysanız, ListView'ın ne kadar da kullanışlı olduğuyla alakalı iyi bir fikre sahipsiniz, ancak WinForms'daki ListView kullanımının WPF'deki gibi olmadığının farkında olmalısınız. Bir kere daha farkı tekrar etmek gerekirse, WinForms ListView klasik Windows ListvView göstermek için basitçe Windows API çağırırken, WPF ListView Windows API'a bağımlı olmayan bağımsız bir kontrol elemanıdır.

WPF ListView en temel elemanlar için bir ListViewItem sınıfını kullanır, ancak WinForms versiyonuna kıyasla ImageIndex, Group ve SubItems gibi property'lere bakmaya başlayabilirsiniz, fakat bu property'ler burada mevcut değil. WPF ListView eleman resmi, gruplamalar ve bunların alt elemanlarını tamamen farklı bir yol ile kullanır.

Summary

ListView karmaşık bir kontroldür, beraberindeki birçok olasılıkla ve özellikle WPF versiyonunda, eğer istersen onu neredeyse sonsuz bir şekilde değiştirebilirsin. Bundan dolayı, bu eğitim serisinde ListView tamamen ayrı bir başlık olarak inceledik. Devam etmek için bir sonraki başlığa geçiniz.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!