TOC

This article has been localized into Turkish by the community.

Paneller:

WrapPanel kontrolü

WrapPanel alt kontrollerinden her birini bir öncekinin sonrasına yerleştirir, sıralama yatay (default) ya da dikey ayarlanabilir, kontrol yerleştirecek yer kalmayınca bir sonraki sıraya geçerek devam eder. Bunu kontrollerin yatay ya da dikey olarak sıralandığı ve yer yetmeyince sonraki sıraya geçildiği yerleşimler için kullanınız.

WrapPanel Yatay yerleşim kullanırken, alt kontroller içlerinde en yüksek olana göre yükseklik değiştirir, dikey sıralandığında ise içlerinden genişliği en fazla olana göre genişlik değiştirir.

İlk örnekte WrapPanel'i default (Yatay) yerleşimi ile göreceğiz :

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Panels.WrapPanel"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="WrapPanel" Height="300" Width="300">
	<WrapPanel>
		<Button>Test button 1</Button>
		<Button>Test button 2</Button>
		<Button>Test button 3</Button>
		<Button Height="40">Test button 4</Button>
		<Button>Test button 5</Button>
		<Button>Test button 6</Button>
	</WrapPanel>
</Window>

İkinci sıraya yerleşen butonlardan birine özel yükseklik belirttim. Sonuş ekran görüntüsünde görüldüğü gibi onunla aynı sırada yerleşenlerin yükseklikleri de otomatik artacaktır. Pencere boyutunu değiştirerek etkisini görebilirsiniz. Ayrıca dikkat ederseniz panel tam da adının dediği gibi yapıyor ve dördüncü buton içine sığmayınca sonraki satıra kaydırıyor.

Pencere boyutunu küçülttüğünüzde kontrollerin yerleşiminin nasıl hemen ayarlandığını göreceksiniz :

Tüm bu davranış Dikey doğrultuda yerleşim seçtiğinizde de aynı uygulanacaktır. Burada az evvelki yerleşimin bu sefer Dikey WrapPanel ile yapılmışı görülüyor :

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Panels.WrapPanel"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="WrapPanel" Height="120" Width="300">
	<WrapPanel Orientation="Vertical">
		<Button>Test button 1</Button>
		<Button>Test button 2</Button>
		<Button>Test button 3</Button>
		<Button Width="140">Test button 4</Button>
		<Button>Test button 5</Button>
		<Button>Test button 6</Button>
	</WrapPanel>
</Window>

Butonların sonraki sıraya kaydırmadan önce yatay yerine dikey sıralanmasını görüyorsunuz. Bu sefer dördüncü butonu en geniş yaptım ve aynı sıradakiler de ona uydu, aynı önceki örnekte yatay sıralananların yüksekliklerini değiştirmesi gibi.

Lütfen şunun farkında olunuz, Yatay WrapPanel aynı satırdaki yüksekliği eşitlerken , Dikey WrapPanel aynı sütundakilerin genişliklerini eşitler, Dikey olanda yükseklikler , Yatay olanda genişlikler eşitlenmez. Aşağıdaki yerleşimi Dikey WrapPanel ve eni de boyu da özel olan dördüncü butonla yapılan örneğe bir bakınız :

<Button Width="140" Height="44">Test button 4</Button>

Şuna benzeyecektir :

Yer yetmediği için sonraki sıraya yerleştirilen button 6'ya bakın - yüksekliği hiç dikkate almıyor.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!