TOC

This article is currently in the process of being translated into Hungarian (~99% done).

Control concepts:

Control ToolTips

Tipp vagy elemleírás - több név, de az elv ugyanaz: lehetővé teszi, hogy további információkat kapjunk egy adott vezérlőelemről vagy hivatkozásról (link) azáltal, hogy az egérrel rámutatunk (hover, lebegtetés). A WPF természetesen szintén támogatja ezt a koncepciót, mégpedig a FrameworkElement osztály ToolTip tulajdonsága által - majd mindegyik WPF vezérlőelem örökli ezt.

A tipp vezérlőelemhez rendelése roppant egyszerű, amint ezt láthatjuk a következő nagyon is alapszintű példán:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.ToolTipsSimpleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolTipsSimpleSample" Height="150" Width="400">
  <Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

    <Button ToolTip="Click here and something will happen!">Click here!</Button>

  </Grid>
</Window>

Amint a képernyőmásolaton látható, ennek eredménye mihelyst az egérrel a gombra mutatunk, egy lebegő doboz amely a megadott szöveget tartalmazza. Ez az amit a legtöbb kezelőfelületi keretrendszer biztosít - a szöveg megjelenítése, és semmi több.

Azonban a WPF-ben ToolTip tulajdonság típusa nem string, hanem object, azaz rakhatunk bele amit csak akarunk. Ezáltal lehetőség nyílik menő megoldásokra amelyek gazdagabb és hasznosabb tippeket nyújtanak a felhasználónak. Vizsgáljuk meg a következő példát és vessük össze az előzővel!

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.ToolTipsAdvancedSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolTipsAdvancedSample" Height="200" Width="400" UseLayoutRounding="True">
  <DockPanel>
    <ToolBar DockPanel.Dock="Top">
      <Button ToolTip="Create a new file">
        <Button.Content>
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/page_white.png" Width="16" Height="16" />
        </Button.Content>
      </Button>
      <Button>
        <Button.Content>
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/folder.png" Width="16" Height="16" />
        </Button.Content>
        <Button.ToolTip>
          <StackPanel>
            <TextBlock FontWeight="Bold" FontSize="14" Margin="0,0,0,5">Open file</TextBlock>
            <TextBlock>
            Search your computer or local network
            <LineBreak />
            for a file and open it for editing.
            </TextBlock>
            <Border BorderBrush="Silver" BorderThickness="0,1,0,0" Margin="0,8" />
            <WrapPanel>
              <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/help.png" Margin="0,0,5,0" />
              <TextBlock FontStyle="Italic">Press F1 for more help</TextBlock>
            </WrapPanel>
          </StackPanel>
        </Button.ToolTip>
      </Button>
    </ToolBar>

    <TextBox>
      Editor area...
    </TextBox>
  </DockPanel>
</Window>

Látható, hogy ebben a példában az első gombhoz csupán egy egyszerű szöveges tippet rendeltünk, de a második gomb sokkal fejlettebb megoldást használ. Ebben a bonyolultabb példában egy panel elemet használunk gyökérelemként; ez aztán lehetővé teszi, hogy a továbbiakban bármely más elemeket is felhasználjuk. Az eredmény egy menő tipp fejléccel, szöveggel amelyen az F1 gombbal további segítséget kérhetünk, sőt, még egy ikont is tartalmaz.

Opciók Haladóknak

A ToolTipService osztály egy csomó olyan érdekes tulajdonságot tartalmaz amely hatást gyakorol a tippjeink viselkedésére. Ezeket közvetlenül azon az elemen kell beállítani amelyhez a tipp is tartozik. Ahogyan alant mutatjuk, ahol meghosszabbítjuk az időt amíg a tipp megjelenítve marad a ShowDuration tulajdonság megadásával (5000 miliszekundumra, azaz 5 másodpercre állítottuk be).

<Button ToolTip="Create a new file" ToolTipService.ShowDuration="5000" Content="Open" />

Azt is megszabhatjuk, legyen-e a tippnek árnyéka (HasDropShadow tulajdonság), vagy hogy a tipp letiltott elemeken is megjelenjen (ShowOnDisabled tulajdonság). További érdekes tulajdonságot is találhatunk, a részletek a dokumentációban találhatók: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.tooltipservice.aspx .

Összefoglaló

A tipp komoly segítségforrás a felhasználó számára; a WPF-ben egyaránt könnyen használhatóak és rugalmasak. Használjuk fel a teljes szabadságot a tipp tartalma és megjelenése felett, valamint a ToolTipService osztály tulajdonságait arra, hogy felhasználóbarátabb beágyazott segítséget biztositsunk alkalmazásainkban!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!