TOC

This article is currently in the process of being translated into Hungarian (~52% done).

Data binding:

Introduction to WPF data binding

Ez a Wikipedia cikk részletesen bemutatja az adat kapcsolat elméletét:

Data binding is general technique that binds two data/information sources together and maintains synchronization of data. azaz fordításban: Az adatkötés olyan általános technika, amelyben két adat-/információs forrást kötünk össze oly módon, hogy eközben az adatok szinkronban maradnak.

A WPF-ben a Microsoft fejlesztői kiemelten fontos szerepkörbe állították az adatkötést, és ha elkezded megtanulni a WPF-et, rá fogsz jönni, hogy az adatkötés gyakorlatilag a fejlesztői tevékenység meghatározó részévé vált. Ha a WinForms világából jöttél, akkor az adatkötésre helyezett nagy hangsúly talán kissé ijesztő lehet első látásra, de amint megszokod, valószínűleg meg is fogod szeretni, mivel sok mindent átláthatóbbá és könnyebben karbantarthatóvá tesz. .

Data binding in WPF is the preferred way to bring data from your code to the UI layer. Sure, you can set properties on a control manually or you can populate a ListBox by adding items to it from a loop, but the cleanest and purest WPF way is to add a binding between the source and the destination UI element.

Summary

A következő fejezetben egy egyszerű, adatkötéses példát nézünk meg, utna pedig megtekintjük az összes lehetőséget. Az adatkötés fogalma azért jelenik meg viszonylag hamar ebben az útmutatóban, mert integráns része a WPF-nek. Ez beigazolódik majd a következő fejezetek olvasásakor, hiszen majdnem mindenütt felhasználjuk.

However, the more theoretical part of data binding might be too heavy if you just want to get started building a simple WPF application. In that case I suggest that you have a look at the "Hello, bound world!" article to get a glimpse of how data binding works, and then save the rest of the data binding articles for later, when you're ready to get some more theory.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!