TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Hộp thoại:

The other dialogs

Windows Forms đi kèm với một loạt các hộp thoại mà chúng ta chưa nói đến trong hướng dẫn này, vì lý do đơn giản là chúng không tồn tại trong WPF. Quan trọng nhất chắc hẳn là FolderBrowserDialog, cho phép người dùng chọn một thư mục trong hệ thống tập tin, ngoài ra còn có nhiều hộp thoại khác bị thiếu, bao gồm ColorDialog, FontDialog, PrintPreviewDialogPageSetupDialog.

Đây có thể là một vấn đề thực sự đối với các nhà phát triển WPF, vì việc triển khai lại các hộp thoại này sẽ là một nhiệm vụ rất lớn. May mắn thay, WPF và WinForms có thể được trộn lẫn, đơn giản bằng cách tham khảo thẻ System.Windows.Forms , nhưng vì WPF sử dụng các loại cơ sở khác nhau cho cả hai màu và hộp thoại, nên điều này không phải lúc nào cũng một giải pháp khả thi. Tuy nhiên, đây là một giải pháp dễ dàng nếu bạn chỉ cần hộp thoại tải lên thư mục, vì nó chỉ xử lý các đường dẫn thư mục dưới dạng các chuỗi đơn giản, nhưng một số người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ lập luận rằng việc trộn WPF và WinForms không bao giờ là cách tốt.

Một cách đơn giản hơn, nếu bạn không muốn phí công sức, hãy sử dụng lại thành quả của các lập trình viên khác. Dưới đây là 1 số liên kết đến các bài viết cung cấp giải pháp cho một số hộp thoại bị thiếu

- Một hộp thoại thay thế cho FontDialog ở WPF

- Một hộp thoại thay thế cho ColorDialog ở WPF

Cuối cùng, bạn nên chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu của ứng dụng của bạn.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!