TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Điều khiển giao diện chung:

Thanh Ribbon

Giao diện Ribbon được phát minh bởi Microsoft và được sử dụng lần đầu trong Office 2007. Nó kết hợp menu gốc và (các) thanh công cụ thành một control, với nhiều chức năng được nhóm thành các tab và nhóm. Mục đích quan trọng nhất là giúp người dùng khám phá tất cả các chức năng dễ dàng hơn, thay vì ẩn nó trong menu dài. Ribbon cũng cho phép ưu tiên các chức năng quan trong, với các kích cỡ nút khác nhau để dể dàng trong việc tìm chúng.

WPF không đi kèm với control Ribbon, nhưng Microsoft đã sửa khắc phục cái "lỗ hổng" đó của họ. Bạn có thể tải nó từ đây và đọc hướng dẫn của Microsoft để sử dụng ở đây .

Tổng kết

Mặc dù trong .NET framework không có sẵn control Ribbon, tuy nhiên bạn có thể tải và làm theo hướng dẫn ở trên để có nó. Khi nào control này được tích hợp sẵn trong framework thì chúng tôi sẽ làm một bài về nó. Còn bây giờ, nếu bạn đang tìm kiếm một cách để thêm Ribbon vào ứng dụng một cách đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn thì bạn có thể xem xét một số lựa chọn thay thế của bên thứ 3 - có rất nhiều lựa chọn trên web để bạn lựa chọn đấy!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!