TOC

This article is currently in the process of being translated into Serbian (~98% done).

Početak:

Hello, WPF!

Prvi i klasičan primer, u gotovo svim vodičima za programiranje, je "Hello World!", ali u ovom vodiču malo ćemo da odstupimo od toga, pa će naš primer da bude "Hello WPF!". Cilj je da ovu rečenicu ispišemo na ekran, da bi smo vam pokazali koliko je lako početi sa WPF-om.

U ostatku ovog vodiča se podrazumeva da imate IDE instaliran, a preporučen je Visual Studio Community. U prethodnom članku možete videti uputstva kako da dođete do njega. Ako koristite neki drugi proizvod, prilagodite uputstva vašem izboru IDE okruženja.

Unutar Visual Studio okruženja, počnite klikom na Novi projekat unutar Fajl menija. Trebalo bi da vam se prikažu 3 kategorije sa leve strane. Ovaj vodič će se fokusirati na C# kad god je kod u pitanju, tako da treba da izaberete njega u listi šablona, a pošto ćemo se fokusirati na pravljenje Windows aplikacija, treba da izaberete Windows granu. Biće vam prikazana lista postojećih tipova Windows aplikacija sa desne strane, gde treba da izaberete WPF Aplikacija. Ja sam svoj projekat nazvao "HelloWPF" putem Naziv polja za unos teksta. Pobrinite se da i ostale postavke u donjem delu dijaloga budu podešene kako treba i zatim pritisnite Ok dugme.

Vaš novi projekat će sadržati nekoliko fajlova, ali glavni fokus ćemo za sada staviti na samo jedan od njih: MainWindow.xaml. Ovo je glavni prozor aplikacije, prvi koji se pojavljuje nakon pokretanja aplikacije, sem ako izričito ne specifikujete drugačije. XAML kod koji se može naći unutar tog fajla (XAML će biti objašnjen u drugom poglavlju ovog vodiča) bi trebalo da izgleda otprilike ovako:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>

    </Grid>
</Window>

Ovo je osnovni XAML koji Visual Studio napravi za naš prozor - svi delovi su objašnjeni unutar poglavavlja posvećenih XAML-u i "The Window" delu. Zapravo već možete pokrenuti aplikaciju (odabirom Debagiraj -> Pokreni debagiranje ili pritiskom na F5) kako biste videli prazan prozor od kojeg se naša aplikacija trenutno sastoji, ali sada je vreme da unesemo našu poruku na ekran.

To ćemo uraditi tako što ćemo dodati TextBlock kontrolu unutar Grid panela, sa sadržajem prethodno pomenute poruke:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="72">
Hello, WPF!
</TextBlock>
    </Grid>
</Window>

Pokušajte da pokrenete aplikaciju (izaberite Debug -> Pokreni debagiranje ili pritisnite F5) i uživajte u prelepom rezultatu vašeg napornog rada - vašoj prvoj WPF aplikaciji:

Primetićete da smo koristili tri različita atributa unutar TextBlock kontrola kako bismo dobili željeno centriranje (centar prozora), kao i željenu veličinu fonta putem FontSize člana. O svim ovim konceptima će biti reči u delovima koji slede.

Čestitamo što ste dogurali ovako daleko. Nastavite sa ostatkom vodiča i uskoro ćete sa lakoćom da koristite WPF!