TOC

This article is currently in the process of being translated into Serbian (~97% done).

The ListView control:

Introduction to the ListView control

ListView kontrola se vrlo često koristi u Winodows aplikacijama, da prikaže listu podataka. Veliki primer ove kontrole je fajl lista u Windows Exploreru, gde se svaki fajl može prikazati po imenu kao i, ako želite, sa kolonama koje sadrže infomacije o veličini, datumu poslednje modifikacije i tako dalje.

ListView kontrola u WPF-u nasuprot WinForm-ama

Ako ste prethodno radili sa WinForm-ama, onda imate dobru ideju koliko je ListView kontrola praktična, ali morate da imate na umu da se ListView kontrola u WPF-u ne koristi na isti način kao u WinForm-ama. Još jednom glavna razlika je da dok ListView kontrola u WinForm-ama jednostavno poziva Windows API funkcije da prikaže običnu Windows ListView kontrolu, u WPF-u ListView je nezavisna kontrola koja se ne oslanja na Windows API.

ListView kontrola u WPF-u koristi ListViewItem klasu za svoje osnovne članove, ali ako je poredite sa WinForm verzijom, možete da potražite propertije kao sto su ImageIndex, Group i SubItemes, ali oni ne postoje. Kontrola ListView u WPF-u obrađuje stvari poput slike, grupe i njihove pod elemente na potpuno drugi način.

Summary

ListView je kompleksna kontrola, sa mnogo mogućnosti a posebno u WPF verziji, vi možete da je potpuno prilagodite svojim potrebama ako to želite. Iz tog razloga, posvetili smo posebnu kategoriju za sve članke ListView kontrole ovde na sajtu. Za početak kliknite na sledeći članak.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!