TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Các điều khiển Rich Text:

Tổng quan về các điều khiển WPF Rich Text

Với những UI frameworks như WinForms, việc hiển thị một số lượng lớn văn bản đã được định dạng là một vấn đề. Tất nhiên, bạn có thể tải tệp vào RichTextBox hoặc bạn cũng có thể tạo đối tượng WebBrowser và tải trang web cục bộ hoặc từ xa, nhưng việc chỉ định lượng lớn văn bản trong thời gian dự định thì không thể thực hiện. Có vẻ Microsoft muốn khắc phục điều này trong WPF và hơn nữa là cái nhìn đơn giản về văn bản

FlowDocument thật sự làm cho văn bản đa tính chất, và thậm chí bao gồm cả hình ảnh, danh sách lẫn bảng và các phần tử có thể được thả nổi, điều chỉnh, v.v. Việc sử dụng FlowDocument có thể chỉ định văn bản đa tính chất trong thời gian thực hiện nếu đó là HTML và định hướng cho ứng dụng WPF của bạn.

FlowDocument không độc lập. Thay vào đó, nó dùng một trong các hàm đóng gói tích hợp, thứ điều khiển cách FlowDocument trình bày và cấp quyền chỉnh sửa văn bản. WPF bao gồm ba điều khiển nhằm hiển thị FlowDocument trong chế độ đọc , và điều có hỗ trợ về điều chỉnh kích thước và in văn bản.

FlowDocumentScrollViewer - trình bao bọc đơn giản nhất của FlowDocument, chỉ hiển thị đơn giản tài liệu dưới dạng tài liệu văn bản dài mà bạn có thể tùy chỉnh.

FlowDocumentPageViewer - trình bao bọc tự động chia tài liệu thành nhiều trang, người dùng có thể điều hướng qua lại.

FlowDocumentReader - kết hợp vớiFlowDocumentScrollViewerFlowDocumentPageViewer, cho phép người dùng lựa chọn giữa hai chế độ. Đây cũng là khả năng cung cấp giao diện AND để tìm kiếm tài liệu.

FlowDocument thông thường là read-only, nhưng nếu đặt trong lệnh RichTextBox (sẽ được giới thiệu trong bài hướng dẫn sau ) và bạn có thể chỉnh sửa văn bản, như trình soạn thảo thực tế như Microsoft Word.

Với bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về trình bao bọc được sử dụng trong FlowDocument, kể cả read-only hay editable. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các khả năng khi tạo tài liệu phong phú bằng FlowDocument, bao gồm bảng, danh sách, hình ảnh và nhiều hơn nữa.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!