TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

TreeView control:

Giới thiệu về TreeView

Điều khiển TreeView cho phép bạn hiển thị dữ liệu phân cấp, với mỗi phần dữ liệu được đại diện bởi một nút trong cây. Mỗi nút sau đó có thể có các nút con và các nút con có thể có các nút con, v.v. Nếu bạn đã từng sử dụng Windows Explorer, bạn cũng sẽ biết TreeView trông như thế nào - đó là điều khiển hiển thị cấu trúc thư mục hiện tại trên máy của bạn, ở phần bên trái của cửa sổ Windows Explorer.

TreeView trong WPF so với WinForms

Nếu trước đây bạn đã làm việc với điều khiển TreeView trong WinForms, bạn có thể nghĩ về điều khiển TreeView là một điều dễ sử dụng nhưng khó tùy chỉnh. Trong WPF, hơi khác một chút, ít nhất là đối với người mới: Bắt đầu với một chút phức tạp, nhưng nó dễ dàng hơn rất nhiều để tùy chỉnh. Cũng giống như hầu hết các điều khiển WPF khác, TreeView gần như không nhìn thấy gì khi bạn bắt đầu, nhưng nó có thể được tạo kiểu gần như vô tận mà không cần nỗ lực nhiều.

Giống như với điều khiển ListView, điều khiển TreeView có loại mục riêng, TreeViewItem, mà bạn có thể sử dụng để điền vào TreeView. Nếu bạn đến từ thế giới WinForms, bạn có thể sẽ bắt đầu bằng cách tạo TreeViewItem và thêm chúng vào thuộc tính Items, và điều này thực sự có thể. Nhưng vì đây là WPF, cách ưa thích là liên kết TreeView với cấu trúc dữ liệu phân cấp và sau đó sử dụng một mẫu thích hợp để hiển thị nội dung.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai cách và trong khi cách tốt là lấy cảm hứng từ WinForms cũ có vẻ như là lựa chọn dễ dàng lúc đầu, bạn chắc chắn nên thử cách WPF - về lâu dài, nó mang lại sự linh hoạt hơn và sẽ phù hợp hơn với phần còn lại của mã WPF bạn viết.

Tổng kết

WPF TreeView thực sự là một điều khiển phức tạp. Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ tham gia vào chương tiếp theo, nó có vẻ đơn giản, nhưng một khi bạn đào sâu hơn, bạn sẽ thấy sự phức tạp. May mắn thay, điều khiển WPF TreeView thưởng cho bạn khả năng sử dụng và tính linh hoạt tuyệt vời. Để hiển thị cho bạn tất cả trong số họ, chúng tôi đã dành toàn bộ danh mục cho tất cả các bài viết trên TreeView. Nhấp chuột vào Next để bắt đầu.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!