TOC

This article has been localized into Bulgarian by the community.

Начало:

Hello, WPF!

Първият и много класически пример в почти всеки самоучител по програмиране е примера "Hello, world!", но в този самоучител ще полудеем и ще го прекръстим вместо това на "Hello, WPF!". Целта е просто да се изведе това парче текст върху екрана, за да Ви покажем колко е лесно да се започне.

В останалата част от този самоучител се предполага, че имате инсталирана IDE, за предпочитане Visual Studio или Visual Studio Community (вижте предишния материал за инструкции как да го получите). Ако използвате друг продукт трябва да адаптирате инструкциите към него.

Започнете във Visual Studio като изберете New project от меню File. Отляво имате дървото с категориите. Този самоучител ще се фокусира върху C# където се използва код, така че трябва да го изберете от списъка с шаблоните и тъй като ще създаваме Windows приложение трябва да изберете Windows от дървото. Това ще Ви даде списък от възможни типове на Windows приложения отдясно където трябва да изберете WPF Application. Кръстих проекта ми "HelloWPF" в текстовото поле Name. Осигурете, че останалите настройки в долната част на диалога са наред и след това натиснете бутона Ok.

Новият Ви проект съдържа няколко файла, но сега ще се фокусираме само върху един от тях: MainWindow.xaml. Това е основният прозорец на приложението, този който се показва първи когато стартирате приложението освен ако нарочно не го промените. XAML кодът може да бъде открит в него и изглежда нещо подобно на следното (XAML ще бъде обсъден в подробности и друга глава от този самоучител):

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>

    </Grid>
</Window>

Това е базовия XAML код който Visual Studio създава за прозореца ни, всички части от него са обяснени в главите за XAML и "Прозорецът". Всъщност вече може да стартирате приложението (избирате Debug -> Start debugging или натиснете F5) за да видите празния прозорец от който се състои приложението ни, но сега е време да изведем съобщението ни на екрана.

Ще го направим като добавим контрола TextBlock на Grid панела с преждеспоменатото съобщение като съдържание:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="72">
Hello, WPF!
</TextBlock>
    </Grid>
</Window>

Пробвайте да стартирате приложението сега (изберете Debug -> Start debugging или натиснете F5) за да видите красивия резултат от усърдната Ви работа - Вашето първо WPF приложение.

Ще забележите, че използвахме три различни атрибута на TextBlock за да направим индивидуална подредба (в средата на прозореца), както и свойството FontSize за да получите по-голям текст. Всички тези понятия ще бъдат разгледани в по-късни статии.

Поздравления, че стигнахте дотук. Сега прочетете и останалата част от самоучителя и скоро ще усвоите WPF!