TOC

This article has been localized into Hebrew by the community.

אפליקציית WPF:

אפליקציית WPF- הקדמה

המטרה העיקרית של מדריך זה הינה שימוש בWPF כדי ליצור אפליקציות. כידוע, ניתן להריץ אפליקציות NET. בכל פלטפורמה אשר מספקת אימפלמנטציית NET., אבל הפלטפורמה הנפוצה בשימוש היא עדין Microsoft Windows. כאשר נעסוק באפליקציות של Windows במדריך זה (Windows application), הכוונה היא פשוט לאפליקציה שרצה על Windows או על כל פלטפורמת NET. אחרת, בניגוד לאפליקציות שרצות על דפדפן או במרוחק באינטרנט (Remote).

אפליקציית WPF מחייבת תשיתית NET. בכדי לרוץ, בדומה לכל אפליקציית NET. אחרת. למרבה המזל, Microsoft מספקת תשתית NET. בכל גרסאות הWindows החל מVista, ואף משחררת עדכונים הכוללים את תשתית הNET. גם עבור גרסאות Windows ישנות יותר. המשמעות היא, שאפשר להניח כי רוב משתמשי Windows יוכלו להשתמש בקלות רבה באפליקציית הWPF שתכתוב.

בפרקים הבאים תקבל מבט על צדדים שונים של יישומי WPF.