TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Basis controls:

De label control

In zijn meest eenvoudige vorm lijkt de Label Control erg veel op het TextBlock, welke we in een ander artikel hebben gebruikt. Je zal snel zien dat de label Control de Content eigenschap heeft in plaats van de Text eigenschap. De reden hiervan is dat de Label Control elke soort control kan bevatten als inhoud, in plaats van alleen tekst. Deze inhoud kan ook een tekstregel zijn, zoals je ziet in dit eenvoudige voorbeeld:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.LabelControlSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="LabelControlSample" Height="100" Width="200">
  <Grid>
		<Label Content="This is a Label control." />
	</Grid>
</Window>

Iets anders dat je misschien opmerkt is dat de Label Control standaard een beetje padding heeft, zodat de tekst op enkele pixels afstand van de linker bovenhoek wordt weergegeven. Bij de TextBlock Control is dat niet zo en moet je padding met de hand specificeren.

In een eenvoudig geval zoals dit, zal het Label intern een TextBlock aanmaken om je tekst te tonen.

De Label Control Versus de TextBlock control

Waarom zou je dan een Label gebruiken? Nu, er zijn enkele belangrijke verschillen tussen Label en TextBlock. Het TextBlock staat alleen toe ene tekst op te maken, terwijl een Label het mogelijk maakt om:

 • Randen te specificeren
 • Andere controls te tonen, zoals een afbeelding
 • Template inhoud te tonen via de TemplatedContent eigenschap
 • Toetsenbord combinaties gebruiken om focus op gerelateerde controls te zetten

Het laatste punt is één van de hoofdredenen om een label in plaats van een TextBlock te gebruiken. Als je alleen eenvoudige tekst wil weergeven, kan je beter een TextBlock gebruiken, omdat het lichter is en in de meeste gevallen beter presteert dan het Label.

Label en Toetsenbord combinaties

In Windows en andere operating systems is het gebruikelijk dat je controls in een een dialoog kunt gebruiken door de [alt] toets in te drukken samen met een teken dat overeen komt met de control die je wil gebruiken. Het teken dat je moet indrukken wordt geaccentueerd als je de [alt] indrukt. TextBlock controls ondersteunen deze functie niet, maar het Label wel. Daarom is de Label Control een goede keus voor control labels. Laten we dit bekijken in een voorbeeld:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.LabelControlSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="LabelControlSample" Height="180" Width="250">
	<StackPanel Margin="10">
		<Label Content="_Name:" Target="{Binding ElementName=txtName}" />
		<TextBox Name="txtName" />
		<Label Content="_Mail:" Target="{Binding ElementName=txtMail}" />
		<TextBox Name="txtMail" />
	</StackPanel>
</Window>

De schermafdruk toont ons voorbeeld dialoog zoals die er uit ziet als de Alt toets is ingedrukt. Probeer deze uit te voeren, door de Alt toets in te drukken en dan N of M in te drukken. Je ziet dat de focus verschuift tussen de twee TextBox controls.

Dus, er zijn enkele nieuwe technieken te zien; Ten eerste definiëren we een toetsenbord combinatie door een underscore (_) voor het teken te plaatsen. Dat hoeft niet het eerste teken te zijn, het kan voor elk teken staan. De normale werkwijze is om het eerste teken te gebruiken, dat niet eerder is gebruikt als toetsenbordcombinatie voor een andere control.

We gebruiken de Target eigenschap om het label te koppelen aan de gewenste control. We gebruiken hiervoor de standaard WPF binding voor met de ElementName eigenschap, welke we later in deze tutorial beschrijven. De binding is gebaseerd op de Name eigenschap van de control, dus als je deze verandert, moet je er aan denken ook de binding aan te passen.

Controls als inhoud van een Label gebruiken

Zoals eerder genoemd, de label Control kan andere controls bevatten als inhoud, waarbij je de andere voordelen behoudt. Laten we een voorbeeld proberen, waarbij we een afbeelding en een tekst hebben binnen een Label en nog steeds de toetsenbordcombinatie voor elk Label behouden:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.LabelControlAdvancedSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="LabelControlAdvancedSample" Height="180" Width="250">
	<StackPanel Margin="10">
		<Label Target="{Binding ElementName=txtName}">
			<StackPanel Orientation="Horizontal">
				<Image Source="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16/bullet_green.png" />
				<AccessText Text="_Name:" />
			</StackPanel>
		</Label>
		<TextBox Name="txtName" />
		<Label Target="{Binding ElementName=txtMail}">
			<StackPanel Orientation="Horizontal">
				<Image Source="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16/bullet_blue.png" />
				<AccessText Text="_Mail:" />
			</StackPanel>
		</Label>
		<TextBox Name="txtMail" />
	</StackPanel>
</Window>

Dit is een uitgebreidere versie van het vorige voorbeeld- in plaats van een eenvoudige tekst, bevat ons Label nu zowel een afbeelding als een tekst (binnen de AccessText control, welke het mogelijk maakt een toetsenbordcombinatie voor het label te gebruiken. Beide controls staan binnen een horizontaal StackPanel, omdat de Label control, net als andere ContentControls, slechts één kind control kan bevatten.

De Image Control, die later in deze tutorial wordt behandeld, gebruikt een afbeelding op internet- dit is ALLEEN bedoeld als voorbeeld. Voor echte toepassingen is dit GEEN goed idee.

Samenvatting

In de meeste gevallen doet de Label Control precies wat de naam aangeeft: Het is een tekst label voor een andere control. Dat is de belangrijkste toepassing. Voor de meeste andere gevallen, kun je waarschijnlijk beter een TextBlock Control gebruiken, of één van de andere containers die WPF biedt.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!