TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Een WPF applicatie:

Werken met App.xaml

App.xaml is het declaratief startpunt van jou applicatie. Visual Studio zal het bestand automatisch voor je aanmaken wanneer je start met een nieuwe WPF applicatie, inclusief het achterliggende code bestand met de naam App.xaml.cs. Deze bestanden werken net zo als voor een venster. De twee bestanden werken als partial klassen samen waardoor je zowel in de opmaak (XAML) als in de achterliggende code aanpassing kunt maken.

App.xaml.cs is een extensie van de Application klasse, de centrale klasse in een WPF Windows applicatie. .NET vindt in deze klasse de startinstructies en zal daarna het gewenste venster of de gewenste pagina van hieruit opstarten. Dit is ook de plaats om de applicatie te abonneren op belangrijke applicatie events, zoals applicatie start, onafgehandelde exceptions, etc. Later hierover meer.

Een van de meest gebruikte functies van het bestand App.xaml is het definiëren van de algemene bronnen die vanuit een hele applicatie kunnen worden gebruikt en geopend, bijvoorbeeld global styles . Dit zal later in detail worden besproken.

App.xaml structuur

Wanneer een nieuwe applicatie wordt gemaakt, wordt er automatisch een App.xaml bestand gegenereerd die er ongeveer zo uit ziet:

<Application x:Class="WpfTutorialSamples.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>

  </Application.Resources>
</Application>

Het belangrijkste punt om hier op te merken is de eigenschap StartupUri. Dit is de eigenschap die aangeeft welk venster of welke pagina moet worden gestart wanneer de applicatie wordt opgestart. In dit geval wordt MainWindow.xaml gestart, maar als u een ander venster als beginpunt wilt gebruiken, kunt u dit eenvoudig wijzigen.

In sommige situaties wilt u meer controle over hoe en wanneer het eerste venster wordt getoond. In dat geval kunt u de StartupUri eigenschap en zijn waarde verwijderen en vervolgens alles in de achterliggende code implementeren. Dit zal hieronder worden aangetoond.

App.xaml.cs structuur

Het bijbehorende App.xaml.cs bestand zal er ongeveer zo uit zien bij een nieuw project.:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples
{
	public partial class App : Application
	{

	}
}

U zult zien hoe deze klasse de Applicatie klasse uitbreidt met functionaliteit, waarmee u op applicatieniveau zaken kunt laten uitvoeren. U kunt zich bijvoorbeeld abonneren op het opstart event, en daarop zelf uw startvenster starten.

Hier een voorbeeld:

<Application x:Class="WpfTutorialSamples.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
			 Startup="Application_Startup">
  <Application.Resources></Application.Resources>
</Application>

Merk op hoe de eigenschap StartupUri is vervangen door een abonnement op het Startup event (abonneren op gebeurtenissen via XAML wordt uitgelegd in een ander hoofdstuk). In de achterliggende code kunt u het event als volgt gebruiken:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples
{
	public partial class App : Application
	{

		private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
		{
			// Create the startup window
			MainWindow wnd = new MainWindow();
			// Do stuff here, e.g. to the window
			wnd.Title = "Something else";
			// Show the window
			wnd.Show();
		}
	}
}

Het leuke van dit voorbeeld, in vergelijking met het gebruik van de propertie StartupUri, is dat we het opstartvenster kunnen veranderen voordat het wordt weergegeven. In dit voorbeeld veranderen we de titel, wat niet erg nuttig is, maar je kunt je ook abonneren op events of misschien een splash-scherm laten zien. Als je alle controle hebt, zijn er veel mogelijkheden. In de volgende artikelen van deze tutorial zullen we dieper ingaan op een aantal van deze mogelijkheden.