TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

XAML:

Basis XAML

In het vorige hoofdstuk hebben we besproken wat XAML is en waar je het voor gebruikt, maar hoe maak je een besturingselement in XAML? Zoals je zal zien in het volgende voorbeeld, is het maken van een besturingselement in XAML zo eenvoudig als simpelweg zijn naam schrijven, omgeven door punthaakjes. Zo ziet een knop er bijvoorbeeld zo uit:

<Button>

XAML-tags moeten worden beëindigd, hetzij door de eindtag te schrijven, hetzij door een schuine streep naar voren te brengen aan het einde van de starttag:

<Button></Button>

Of

<Button />

Veel controles staan u toe om inhoud tussen de begin en eind tags te plaatsen, die dan de inhoud van de controle is. Met de knopbediening kunt u bijvoorbeeld de tekst die erop wordt weergegeven tussen de begin- en eindtags specificeren:

<Button>A button</Button>

HTML is niet hoofdlettergevoelig, maar XAML wel, omdat de stuurnaam moet corresponderen met een type in het .NET-kader. Hetzelfde geldt voor attribuutnamen, die overeenkomen met de eigenschappen van de besturing. Hier is een knop waar we een paar eigenschappen definiëren door attributen toe te voegen aan de tag:

<Button FontWeight="Bold" Content="A button" />

We stellen de eigenschap FontWeight in, waardoor we vetgedrukte tekst krijgen, en vervolgens de eigenschap Inhoud, wat hetzelfde is als de tekst tussen de begin- en eindtag schrijven. Alle attributen van een bedieningsorgaan kunnen echter ook als volgt worden gedefinieerd, wanneer ze als kindersleutels van het hoofdorgaan worden weergegeven, met gebruikmaking van de notatie "besturingselement - punt":

<Button>
  <Button.FontWeight>Bold</Button.FontWeight>
  <Button.Content>A button</Button.Content>
</Button>

Het resultaat is precies hetzelfde als eerder, dus in dit geval gaat het om puur om syntaxis. Veel besturingsorganen staan echter andere inhoud dan tekst toe, bijvoorbeeld andere besturingselementen. Hier is een voorbeeld waar we verschillend gekleurde tekst op dezelfde knop hebben door verschillende TextBlock-besturingen binnenin dezelfde Knop te gebruiken:

<Button>
  <Button.FontWeight>Bold</Button.FontWeight>
  <Button.Content>
    <WrapPanel>
      <TextBlock Foreground="Blue">Multi</TextBlock>
      <TextBlock Foreground="Red">Color</TextBlock>
      <TextBlock>Button</TextBlock>
    </WrapPanel>
  </Button.Content>
</Button>

De Content eigenschap staat slechts één kinderelement toe, dus gebruiken we een WrapPanel om de verschillend gekleurde tekstblokken te bevatten. Panelen, zoals de WrapPanel, spelen een belangrijke rol in het WPF en we zullen ze later nog veel meer in detail bespreken - beschouw ze vooralsnog alleen maar als containers voor andere elementen.

Met de volgende opmaak kan exact hetzelfde resultaat worden bereikt, wat gewoon een andere manier is om hetzelfde te schrijven:

<Button FontWeight="Bold">
  <WrapPanel>
    <TextBlock Foreground="Blue">Multi</TextBlock>
    <TextBlock Foreground="Red">Color</TextBlock>
    <TextBlock>Button</TextBlock>
  </WrapPanel>
</Button>

Code vs. XAML

Hopelijk laten de bovenstaande voorbeelden zien dat XAML vrij eenvoudig is om te schrijven, maar met veel verschillende manieren om het te doen, en als je denkt dat het bovenstaande voorbeeld veel opmaak is om een knop te krijgen met tekst in verschillende kleuren, probeer het dan te vergelijken met precies hetzelfde doen in C#:

Button btn = new Button();
btn.FontWeight = FontWeights.Bold;

WrapPanel pnl = new WrapPanel();

TextBlock txt = new TextBlock();
txt.Text = "Multi";
txt.Foreground = Brushes.Blue;
pnl.Children.Add(txt);

txt = new TextBlock();
txt.Text = "Color";
txt.Foreground = Brushes.Red;
pnl.Children.Add(txt);

txt = new TextBlock();
txt.Text = "Button";
pnl.Children.Add(txt);

btn.Content = pnl;
pnlMain.Children.Add(btn);

Natuurlijk zou het bovenstaande voorbeeld minder expliciet geschreven kunnen worden en meer syntactische suiker kunnen gebruiken, maar ik denk dat het punt nog steeds overeind staat: XAML is vrij kort en beknopt voor het beschrijven van interfaces.