TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Basis controls:

Het Keuzerondje-besturingselement

Met de RadioButton control (keuzerondje) geef je de gebruiker een lijst van mogelijkheden, er kan slechts één mogelijkheid per keer worden gekozen. Hetzelfde effect kan je bekomen door gebruik te maken van de ComboBox - control (keuzelijst). De keuzerondjes geven de gebruiker echter een duidelijker overzicht van de keuzes.

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.RadioButtonSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="RadioButtonSample" Height="150" Width="250">
	<StackPanel Margin="10">
		<Label FontWeight="Bold">Are you ready?</Label>
		<RadioButton>Yes</RadioButton>
		<RadioButton>No</RadioButton>
		<RadioButton IsChecked="True">Maybe</RadioButton>
	</StackPanel>
</Window>

We voegen een label toe met een vraag en 3 keuzerondjes met een mogelijk antwoord. De standaardkeuze geven we aan door de IsChecked eigenschap toe te kennen aan het laatste keuzerondje. De gebruiker kan deze keuze eenvoudig wijzigen door op een ander keuzerondje te klikkenDe IsChecked eigenschap is ook de eigenschap die je gebruikt in de Code-behind om te kijken of het keuzerondje aangevinkt is of niet.

Groepen keuzerondjes

Wanneer je het bovenstaande voorbeeld uittest, dan merk je dat je slechts één keuzerondje kan aanvinken per keer. Wens je echter meerdere groepen met keuzerondjes te gebruiken in je project, met elk hun eigen individuele keuzes? Gebruik dan de GroupName eigenschap, deze eigenschap laat je toe aan te geven welke keuzerondjes bij elkaar horen.

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.RadioButtonSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="RadioButtonSample" Height="230" Width="250">
	<StackPanel Margin="10">
		<Label FontWeight="Bold">Are you ready?</Label>
		<RadioButton GroupName="ready">Yes</RadioButton>
		<RadioButton GroupName="ready">No</RadioButton>
		<RadioButton GroupName="ready" IsChecked="True">Maybe</RadioButton>

		<Label FontWeight="Bold">Male or female?</Label>
		<RadioButton GroupName="sex">Male</RadioButton>
		<RadioButton GroupName="sex">Female</RadioButton>
		<RadioButton GroupName="sex" IsChecked="True">Not sure</RadioButton>
	</StackPanel>
</Window>

Doordat we de GroupName eigenschap hebben gebruikt op de keuzerondjes, kunnen we nu in elke groep een selectie maken. Zonder deze eigenschap konden we slechts 1 keuze maken uit de 6 keuzerondjes.

Aangepaste inhoud

Het keuzerondje erft van de ContentControl klasse, wat betekent dat het aangepaste inhoud kan weergeven. Wanneer je een stukje tekst aangeeft, zoals in het voorbeeld hierboven, dan zal WPF het in een TextBlock plaatsen en het tonen op het scherm, dit is echter een kortere weg om het voor jouw gemakkelijker te maken. Je kan elk type control gebruiken, zoals we zien in het volgende voorbeeld:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.RadioButtonCustomContentSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="RadioButtonCustomContentSample" Height="150" Width="250">
	<StackPanel Margin="10">
		<Label FontWeight="Bold">Are you ready?</Label>
		<RadioButton>
			<WrapPanel>
				<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/accept.png" Width="16" Height="16" Margin="0,0,5,0" />
				<TextBlock Text="Yes" Foreground="Green" />
			</WrapPanel>
		</RadioButton>
		<RadioButton Margin="0,5">
			<WrapPanel>
				<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/cancel.png" Width="16" Height="16" Margin="0,0,5,0" />
				<TextBlock Text="No" Foreground="Red" />
			</WrapPanel>
		</RadioButton>
		<RadioButton IsChecked="True">
			<WrapPanel>
				<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/question.png" Width="16" Height="16" Margin="0,0,5,0" />
				<TextBlock Text="Maybe" Foreground="Gray" />
			</WrapPanel>
		</RadioButton>
	</StackPanel>
</Window>

Opmaak gewijs is dit voorbeeld een beetje zwaar, maar het concept is zeer simpel. Voor elke keuze gebruiken we een WrapPanel met een afbeelding en een stukje tekst erin. Doordat we gebruik maken van een TextBlock krijgen we ook de mogelijkheid om de tekst op te maken zoals we willen. In dit voorbeeld wijzigde ik de tekstkleur om gelijk te zijn met de keuze. Een Image Control(lees hier later meer over) wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven per keuze

Merk op dat je om het even waar kan klikken op het keuzerondje, zelfs op de afbeelding of op de tekst. Dit komt omdat we de afbeelding en de tekst aangegeven hebben als inhoud van het keuzerondje. Hadden we de afbeelding en de tekst op een ander paneel geplaatst, dan moest de gebruiker effectief op het keuzerondje klikken, wat minder praktisch is.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!