TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

XAML:

Events in XAML

De meeste Moderne UI frameworks zijn 'event driven' en dus ook WPF. Alle Controls, inclusief de Window (die ook de Control class overerft) stelt een aantal events bloot waaraan jij je kan abonneren. Je kan je aan deze events abonneren, zodat je applicatie genotificeerd wordt wanneer de event plaats vindt en jij erop kan reageren.

Er zijn veel verschillende type events, maar sommige van de meest gebruikte reageren op gebruikersinteractie met jou applicatie door middel van muis en Keyboard. De meeste controls bevatten events zoals KeyDown, KeyUp, MouseDown, MouseEnter, MouseLeave, MouseUp en anderen.

We zullen later dieper op WPF events ingaan, omdat dit een ingewikkeld onderwerp is. Voor nu moet je weten hoe je een besturingsevent in XAML kan koppelen aan de code in je CodeBehindbestand. Kijk naar het volgende voorbeeld:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.XAML.EventsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="EventsSample" Height="300" Width="300">
	<Grid Name="pnlMainGrid" MouseUp="pnlMainGrid_MouseUp" Background="LightBlue">    
		
  </Grid>
</Window>

Zoals je ziet hebben we ons geabonneerd op het MouseUp event van het Grid met de naam van een methode. Deze methode moet worden gedefinieerd in code-behind, met behulp van de juiste event signatuur. In dit geval zou het er zo uit moeten zien:

private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
}

De MouseUp event gebruikt een delegate genaamd MouseButtonEventHandler, waar jij je op kan abonneren. Het heeft twee parameters, een 'sender' (de control die het event aanroept) en een MouseButtonEventArgs object die bruikbare informatie bevat, we gebruiken het in het voorbeeld om de positie van de muis cursor te krijgen en weer te geven aan de gebruiker.

Verschillende events kunnen hetzelfde delegate type gebruiken. De MouseUP en MouseDown event gebruiken allebei de MouseButtonEventHandler delegate, terwijl MouseMove event de MouseEventHandler delegate gebruikt. Tijdens het definiëren van je event handler methode moet je weten welke delegate het gebruikt en als je dat niet weet, dan kan je dat opzoeken in de documentatie.

Gelukkig kan Visual Studio ons helpen bij het genereren van een correcte event handler voor een event. De makkelijkst manier om dit toe doen is door simpelweg de eventnaam in XAML te schrijven en de IntelliSense van VS de rest voor je te laten doen:

Als je <New Event Handler> selecteert zal Visual Studio een overeenkomstige event handler genereren in je 'code-behind' file. Deze zal <control name>_<event name> genoemd worden, en pnlMainGrid_MouseDown in ons geval. Klik met de rechter muistoets op de event naam en selecteer Navigate to Event Handler en VS zal je er meteen naartoe brengen.

Abonneren op een event vanuit 'Code-behind'

De meest gangbare manier om je op events te abonneren werd hierboven uitgelegd, maar soms wil je het abonneren direct vanuit 'code-behind' doen. Dit doe je met behulp van de += C# syntax, waar je een event handler direct aan het object toekent. De volledige verklaring hiervoor hoort toe aan een toegeweid C# voorbeeld, maar hier volgt een voorbeeld ter vergelijking:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;


namespace WpfTutorialSamples.XAML
{
	public partial class EventsSample : Window
	{
		public EventsSample()
		{
			InitializeComponent();
			pnlMainGrid.MouseUp += new MouseButtonEventHandler(pnlMainGrid_MouseUp);
		}

		private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
		{
			MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
		}

	}
}

Alweer moet je weten welke delegate er gebruikt moet worden en alweer kan Visual Studio je daarbij helpen. Als je schrijft:

pnlMainGrid.MouseDown +=

zal Visual Studio je deze hulp bieden:

Druk simpelweg twee keer op de [Tab] toets om Visual Studio de juiste event handler te laten genereren. Deze komt juist onder de huidige method, klaar om in te vullen. Als je je op die manier op events abonneert, hoef je dit niet in XAML te doen.