TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Een WPF applicatie:

Command-line parameters in WPF

Command-line parameters is een techniek waarbij een set parameters wordt gegeven aan een applicatie die je start, om deze te beinvloeden. Een veel voorkomend voorbeeld daarvan is een applicatie die een specifiek bestand opent bij het opstarten, zoals gebeurt bij een editor bijvoorbeeld. Je kan dit zelf proberen met de ingebouwde applicatie 'kladblok' van Windows, door het volgende uit te voeren (kies Uitvoeren... uit het Start menu of typ [Windows-toets+R]) :

notepad.exe c:\Windows\win.ini

Hierbij zal Kladblok openen met de win.ini file reeds geopend (eventueel moet je het pad aanpassen zodat het overeenkomt met jouw Windows installatie). Kladblok kijkt gewoon naar een of meerdere parameters, en gebruikt die dan. Jouw applicatie kan hetzelfde doen!

Command-line parameters (de argumenten die je dus doorgeeft via de opdracht prompt) worden aan jouw WPF applicatie doorgegeven via het 'Startup event'. Je kan je abbonneren op dit event in het App.XAML script. We zullen dit doen in dit voorbeeld. Daarna gebruiken we de waarde die werd doorgegeven via de argumenten van de method. Eerst het App.XAML bestand:

<Application x:Class="WpfTutorialSamples.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
			 Startup="Application_Startup">
  <Application.Resources></Application.Resources>
</Application>

Het enige wat je hier doet is je abonneren op het Startup event, waarbij je de waarde van StartupUri aanpast. Het event wordt dan geimplementeerd in App.XAML.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples
{
	public partial class App : Application
	{

		private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
		{
			MainWindow wnd = new MainWindow();
			if(e.Args.Length == 1)
				MessageBox.Show("Now opening file: \n\n" + e.Args[0]);
			wnd.Show();
		}
	}
}

We gebruiken daarbij de StartupEventArgs. Het argument wordt doorgegeven naar het Applicatie 'Startup event' met naam e. Dit event heeft het attribuut Args, een array van strings. Command-line parameters worden gescheiden via spaties, tenzij de spatie binnenin een string tussen aanhalingstekens voorkomt.

De command-line parameter testen

Wanneer je bovenstaand voorbeeld uitvoert zal er niets gebeuren, omdat er geen argumenten werden meegegeven aan de opdracht prompt. Gelukkig maakt Visual Studio het makkelijk om dit met je applicatie te testen. Selecteer "[Project name] properties" van het Project menu. Klik op de Debug tab, daar kan je command-line argumenten opgeven. Het ziet er ongeveer als volgt uit:

Voer je applicatie uit, je zal zien dat deze reageert op jouw argument.

De mededeling die wordt weergegeven in de messagebox is natuurlijk niet erg nuttig. In plaats daarvan zou je het argument kunnen doorgeven aan de constructor van het main window, of je kan het overeenkomstig bestand openen:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples
{
	public partial class App : Application
	{

		private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
		{
			MainWindow wnd = new MainWindow();
			// The OpenFile() method is just an example of what you could do with the
			// parameter. The method should be declared on your MainWindow class, where
			// you could use a range of methods to process the passed file path
			if(e.Args.Length == 1)
				wnd.OpenFile(e.Args[0]);
			wnd.Show();
		}
	}
}

Mogelijkheden van de Command-line

In dit voorbeeld testen we of er exact een argument is en indien ja, dan gebruiken we het argument als bestandsnaam. In de praktijk kan je meerdere argumenten interpreteren en deze zelfs voor opties gebruiken, bijvoorbeeld om bepaald gedrag van de applicatie aan of uit te schakelen. Dit kan je doen door de lijst af te gaan met behulp van een lus ('for' loop). Op die manier zou je applicatie de informatie kunnen verzamelen die nodig is om verder te gaan. We gaan hier nu niet verder op in.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!