TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

ListView:

Giới thiệu về ListView

ListView được sử dụng rất phổ biến trong các chương trình Windows, nó biểu diễn một danh sách dữ liệu. Ví dụ điển hình nhất là việc hiển thị danh sách các file trong Windows Explorer, mỗi file được hiển thị với tên, và nếu muốn có thể hiển thị thêm các cột khác cho biết thông tin về kích thước file, lần chỉnh sửa cuối và hơn thế.

ListView trong WPF so với WinForms

Nếu như bạn đã làm việc với WinForms trước đây thì bạn có thể hình dung được ra ListView là gì, nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng ListView trong WPF không giống như trong WinForms. Một sự khác biệt chính nữa là ListView trong WinForms gọi các hàm Windows API để hiển thị ListView chung của Windows, trong khi đối với WPF, ListView là một control độc lập và không dựa trên Windows API.

ListView trong WPF sử dụng các ListViewItem như là các mục cơ bản nhất, nhưng nếu so với WinForms thì bạn sẽ thấy trong WinForms có các thuộc tính như ImageIndex, Group, SubItems, trong khi WPF lại không có các thuộc tính này. ListView trong WPF xử lý các mục có các thành phần như image, group, và sub items theo một cách hoàn toàn khác.

Tổng kết

ListView là một control phức tạp, đi kèm với nhiều khả năng và đặc biệt trong WPF, và có thể tùy biến nó không giới hạn nếu bạn muốn. Với lý do đó, chúng tôi đã tạo ra một chuyên mục gồm các bài viết về ListView. Hãy chuyển sang bài viết tiếp theo để bắt đầu tìm hiểu.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!