TOC

This article has been localized into Persian by the community.

یک نرم افزار WPF:

یک نرم افزار WPF - معرفی

در این آموزش، تمرکز اصلی ما بر روی ساخت نرم افزار با استفاده از WPF است . همانطور که میدانید، .NET میتواند بر روی تمام پلتفرم هایی که آنرا پیاده سازی کرده اند اجرا شود. اما معمول ترین پلتفرم هنوز ویندوز است. وقتی ما در این آموزش از کلمه نرم افزار ویندوزی استفاده میکنیم، منظورمان نرم افزاری است که میتواند روی ویندوز (یا یک پلتفرم سازگار با .NET دیگر) اجرا شود و نه از طریق مرورگر یا بصورت ریموت از طریق اینترنت

یک نرم افزار WPF برای اجرا به.NET framework نیاز دارد ، درس مثل هر نرم افزار .NET دیگری. خوشبختانه ، مایکروسافت .NET framework را روی تمام نسخه های ویندوز از ویستا تا کنون قرارداده، و فریمورک را برای نسخه های قدیمیتر ویندوز از طریق ویندوز آپدیت منتشر کرده. به عبارت دیگر ، شما تقریبا میتوانید مطمئن باشید که اکثر کاربران ویندوز توانایی اجرای نرم افزار WPF شما را دارند

در قسمت بعد ما نگاهی به ساختار و جنبه های مختلف یک نرم افزار WPF خواهیم انداخت