TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Data binding:

Bắt đầu phần WPF data binding

Wikipedia mô tả rất kỹ về khái niệm "data binding:

Data binding (gắn kết dữ liệu) là một kỹ thuật phổ biến để gắn kết 2 nguồn dữ liệu/thông tin lại với nhau và duy trì sự đồng bộ của dữ liệu.

Với WPF, Microsoft đã đặt ràng buộc dữ liệu ở phía trước và một khi bạn bắt đầu học WPF, bạn sẽ nhận ra rằng đó là một khía cạnh quan trọng liên quan tới khá nhiều việc bạn sẽ làm. Nếu bạn đã sử dụng WinForms, thì việc tập trung rất nhiều vào ràng buộc dữ liệu có thể khiến bạn sợ một chút, nhưng một khi bạn đã quen với nó, bạn có thể sẽ yêu thích nó, vì nó giúp mọi thứ sạch sẽ hơn và dễ bảo trì hơn .

Liên kết dữ liệu trong WPF là cách ưa thích để đưa dữ liệu từ code của bạn đến lớp giao diện người dùng (UI). Chắc chắn, bạn có thể đặt các thuộc tính trên control theo cách thủ công hoặc bạn có thể thêm vào ListBox bằng cách thêm các items vào vòng lặp, nhưng cách WPF sạch nhất và thuần khiết nhất là thêm liên kết giữa nguồn và phần tử giao diện người dùng.

Tổng kết

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản sử dụng liên kết dữ liệu và sau đó, chúng ta sẽ nói thêm về tất cả các khả năng. Khái niệm ràng buộc dữ liệu được đưa ra khá sớm trong hướng dẫn này, bởi vì đây là một phần không thể thiếu khi sử dụng WPF, bạn sẽ thấy một khi bạn khám phá phần còn lại, nó được sử dụng gần như mọi lúc.

Tuy nhiên, phần lý thuyết về ràng buộc dữ liệu có thể quá nặng nếu bạn chỉ muốn bắt đầu xây dựng một ứng dụng WPF đơn giản. Trong trường hợp đó tôi đề nghị bạn nên xem bài viết "Hello, bound world!" để có cái nhìn tổng quát về cách thức liên kết dữ liệu hoạt động, và sau đó lưu phần còn lại của các bài viết ràng buộc dữ liệu cho sau này, khi bạn đã sẵn sàng để học thêm một số lý thuyết.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!