TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Bắt đầu:

Cài đặt Visual Studio Community

WPF, như đã được mô tả, là sự kết hợp giữa XAML và C#/VB.NET hoặc bất kì ngôn ngữ .NET khác. Tất cả mọi thứ của nó có thể được chỉnh sửa ở trong bất kì chương trình chỉnh sửa văn bản, kể cả Notepad ở trong Windows, rồi được biên dịch từ command line (cmd.exe). Tuy nhiên, hầu hết những nhà phát triển phần mềm lại thích sử dụng IDE (Intergrated Development Environment), bởi vì nó có thể làm mọi thứ, từ viết ngôn ngữ lập trình cho đến thiết kế giao diện và có thể biên dịch chúng một cách dễ dàng.

Một IDE được ưa thích khi dùng cho .NET/WPF là Visual Studio, vốn sẽ tốn một ít tiền kha khá. May mắn thay, Microsoft đã quyết định khiến mọi chuyện dễ dàng hơn và miễn phí hoàn toàn cho mọi người bắt đầu với .NET và WPF, nên họ đã tạo ra một phiên bản Visual Studio miễn phí gọi là Visual Studio Community. Phiên bản này có ít chức năng hơn phiên bản chính thức một chút, nhưng nó có tất cả những thứ bạn cần để bắt đầu học WPF và tạo ra những ứng dụng thực sự.

Tiếp theo hãy tới và tải Visual Studio Community từ Microsoft - nó miễn phí và dễ dàng để cài đặt và sử dụng:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Sau khi tải và cài đặt thành công, hãy qua bài tiếp theo để bắt đầu với quá trình học WPF!