TOC

This article has been localized into Bulgarian by the community.

Начало:

Visual Studio Community

WPF е вече описан като комбинация от XAML (маркъп език) и C#/VB.NET/и всеки друг .NET език. Всичко може да бъде обработено във всеки текстови коректор, дори и в Notepad на Windows и след това да се компилира от командна линия. Но въпреки това, повечето разработчици предпочитат на използват IDE (Интегрирана Среда за Разработка), тъй като улеснява всичко: от писането на код до дизайна на интерфейса, а и компилирането е много по-лесно.

Предпочитанието на разработчиците на a .NET/WPF IDE е Visual Studio, което струва доста скъпо. За щастие, Microsoft са решили да го направят абсолютно безплатно за всеки, начинаещ на .NET и WPF и са направили безплатна версия на Visual Studio, наречена Visual Studio Community. Тази версия има малко по малко възможности от истинското Visual Studio, но има всичко, от което имате нужда, за да започнете да изучавате WPF и да създавате истински приложения.

За това отидете и свалете Visual Studio Community отMicrosoft - безплатно е и е лесно за инсталиране и използване.

https://www.visualstudio.com/vs/community/

След като го свалите и инсталирате преминете към следващата глава, за да започнете учебния процес с WPF.