TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Panely:

Grid - riadky a stĺpce

V minulej kapitole sme vás previedli po paneli Grid a ukázali vám niekoľko základných príkladov, ako ich používať. V tejto kapitole budeme robiť niektoré pokročilejšie rozloženia, pretože to je miesto, kde Grid skutočne žiari. Po prvé navrhneme viac stĺpcov a dokonca aj niekoľko riadkov, aby sme mali skutočné tabuľkové rozloženie:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Panels.TabularGrid"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TabularGrid" Height="300" Width="300">
  <Grid>
		<Grid.ColumnDefinitions>
			<ColumnDefinition Width="2*" />
			<ColumnDefinition Width="1*" />
			<ColumnDefinition Width="1*" />
		</Grid.ColumnDefinitions>
		<Grid.RowDefinitions>
			<RowDefinition Height="2*" />
			<RowDefinition Height="1*" />
			<RowDefinition Height="1*" />
		</Grid.RowDefinitions>
		<Button>Button 1</Button>
		<Button Grid.Column="1">Button 2</Button>
		<Button Grid.Column="2">Button 3</Button>
		<Button Grid.Row="1">Button 4</Button>
		<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1">Button 5</Button>
		<Button Grid.Column="2" Grid.Row="1">Button 6</Button>
		<Button Grid.Row="2">Button 7</Button>
		<Button Grid.Column="1" Grid.Row="2">Button 8</Button>
		<Button Grid.Column="2" Grid.Row="2">Button 9</Button>
	</Grid>
</Window>

Celkom deväť tlačidiel, každé umiestnené v jeho vlastnej bunke v Gride, ktorý obsahuje tri riadky a tri stĺpce. Znova používame šírku určenú znakom *, ale tentoraz priraďujeme aj číslo - prvý riadok a prvý stĺpec má šírku 2*, čo v podstate znamená, že používa dvojnásobný priestor ako riadky a stĺpce šírky 1* (alebo len * - to je to rovnaké).

Taktiež si všimnete, že používam pripojené vlastnosti Grid.Row a Grid.Column na umiestnenie ovládacích prvkov do Gridu a znova si všimnete, že som tieto vlastnosti vynechal na ovládacích prvkoch, kde chcem použiť buď prvý riadok, alebo prvý stĺpec (alebo oboje). Toto je v podstate rovnaké ako určenie nuly. To ušetrí trochu písania, ale radšej ich priraďte pre lepší prehľad - to je úplne na vás!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!