TOC

This article is currently in the process of being translated into Finnish (~98% done).

About WPF:

What is WPF?

WPF tulee sanoista Windows Presentation Foundation. Se on Microsoftin viimeisin lisäys GUI frameworkkiin, jota käytettään .NET frameworkin kanssa.

Mikä sitten ON GUI framework? GUI tulee sanoista Graphical User Interface (käyttöliittymä) ja todennäköisesti katsotkin sellaista juuri nyt. Windowsin käyttöliittymällä käytät tietokonetta ja selaimen käyttöliittymällä selailet nettiä.

GUI (graafinen käyttöliittymä) frameworkilla voi luoda sovelluksen, joka voi hyödyntää laaja-alaisesti erilaisia GUI elementtejä kuten etikettejä, tekstilaatikoita ja muita hyvin tunnettuja elementtejä. Ilman GUI frameworkia joutuisit piirtämään elementit manuaalisesti ja käsittelemään kaikki mahdolliset käyttäjäinteraktioskenaariot kuten teksti ja hiiri syötteet. Tämä olisi kovin työlästä, joten sen sijaan useimmat devaajat käyttävät GUI frameworkia, joka tekee kaiken perustyön ja sallii siten devaajien keskittymisen loistavien sovellusten kehittämiseen.

GUI frameworkkeja on olemassa paljon, mutta .NET kehittäjille kaikista mielenkiintoisimpia ovat tällä hetkellä WinForms ja WPF. WPF on uusin, mutta Microsoft ylläpitää ja tukee edelleen WinForms:a. Kuten seuraavassa kappaleessa huomaat, näiden kahden framerworkin välillä on kuitenkin paljon eroja, vaikka niiden käyttötarkoitus on sama: Helpottaa GUI-pohjaisten sovellusten kehittämistä.

Seuraavassa kappaleessa tarkastelemme eroja WinForms:n ja WPF:n välillä.