TOC

This article has been localized into Bulgarian by the community.

WPF приложение :

WPF приложение - Въведение

В тези уроци, нашата главна цел ще бъде да създаваме WPF приложения. Както може би вече знаете, .NET може да бъде изпълнена на всяка една платформа, която я поддържа, но въпреки това най-използваната платформа си остава Microsoft Windows. Когато говорим за Windows приложение, имаме в предвид приложения, които могат да се изпълняват на Windows (или други платформи, поддързащи .NET) и не в браузер или в Интернет.

Едно WPF приложение се нуждае от .NET framework за да бъде изпълнено, точно както други видове .NET приложения. За щастие, Microsoft продължава да включва .NET framework в всичките версии на Windows още от Vista, и са започнали да я влюкчват и в по-стари версии чрез актуализации. С други думи, можете да сте сигурни, че почти всички Windows потребители ще могат да стартират вашите WPF приложения.

В следващите глави ще разгледаме структурата и различните аспекти на едно WPF приложение.