TOC

This article has been localized into Bulgarian by the community.

За WPF:

Какво е WPF?

Зад абривиатурата WPF стои Windows Presentation Fondation, което е най-новото предложение от Microsoft за създаване на графичен интерфейс, използващо .NET.

Какво е Framework за GUI?GUI означава потребителски графичен интерфейс, и най-вероятно, в момента имате нужда точно от това. Windows имат потребителски графичен интерфейс за работа с Вашия компютър и дори браузърът, който използвате за четене на този документ също има такъв, който Ви позволява да сърфирате в нета.

Потребителският графичен интерфейс Ви позволява да създавате приложения с множество графични елементи като лейбъли, текст боксове и други познати елементи. Без такъв framework Вие ще трябва сами да се справяте с чертаенето на тези елементи и с всички сценарии на взаимодействие с потребителя като например използване на мишка или вкарванe на текст. Това отнема МНОГО работа и усилие и вместо това повечето разработчици използват GUI framework, който извършва основните задачи и му позволява да се концентрира върху създаването на добро приложение.

В момента се предлагат различни фреймове за графичен интерфейс, но за разработчиците на .NET, ний интересни са WinForms и WPF. WPF е най-новия, но Microsoft още поддържа у WinForms. Както ще видите в следващата глава, има доста различия между двата, но целта им е една и съща: Да направят по-лесна изработката на приложения с графичен интерфейс.

В следващата глава, ще разгледаме различията между WinForms и WPF.