TOC

This article is currently in the process of being translated into Bulgarian (~98% done).

About WPF:

What is WPF?

Зад абривиатурата WPF, стои Windows Presentation Fondation, което е най-новото предложенив от Microsoft за създаване на графичен интерфейс, използващо .NET.

Какво е Framework за GUI?GUI означава потребителски графичен интерфейс, и най-вероятно, в момента имате нужда точно от това. Windows имат потребителски графичен интерфейс за работа с Вашия компютър и дори браузърът, който използвате за четене на този документ също има такъв, който Ви позволява да сърфирате в нета.

Потребителският графичен интерфейс Ви позволява да създавате приложения с множество от графични елементи, като лейбъли, текст боксове и други познати елементи. Без този Framework, тези елементи трябва да се чертаят на ръка и да се обезпечат всички сценарии на взаимодействие, като например използване на мишка или вкарван на текст. Това отнема много работа и усилие и вместо това, повечето разработчици, използват такъв фраймуърк, който извършва тези основни задачи и му позволява да се концентрира върху създаването на добро приложение.

В момента се предлагат различни фреймове за графичен интерфейс, но за разработчиците на .NET, ний интересни са WinForms и WPF. WPF е най-новия, но Microsoft още поддържа у WinForms. Както ще видите в следващата глава, има доста различия между двата, но целта им е една и съща: Да направят по-лесна изработката на приложения с графичен интерфейс.

В следващата глава, ще разгледаме различията между WinForms и WPF.